Creatief ICT-onderwijs om te motiveren tot leren.

Erasmus+ KA2 Strategin Partnerships project Nº2020-1-ES01-KA227-ADU-096124 Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie (mededeling) geeft enkel de visie van de auteur weer. De Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

GECOÖRDINEERD DOOR

PARTNERS

PROJECTCONTEXT

Het CREATIT-project houdt verband met het feit dat de huidige samenleving vereist dat mensen dagelijks omgaan met de complexiteit van veel verschillende taken en situaties.

Wat zijn de kerncompetenties die individuen moeten verwerven?

De Europese Commissie (2007, 2016) specificeert de sleutelcompetenties van de burger van de 21e eeuw: deze omvatten onder andere digitale competentie en creativiteit. Aanvankelijk werd creatieve competentie uitsluitend in verband gebracht met kunst- en geesteswetenschappen, maar later werd zij uitgebreid tot andere disciplines van meer technische aard, maker en nauw verwant aan digitale competentie.

Verschillende Europese kaders stellen een norm voor creativiteit en innovatie op basis van digitale competentie en het creatieve gebruik van technologie voor het oplossen van problemen. En er is ook een onderling verband tussen creativiteit en collaboratief werk, gedreven door het gebruik van digitale competentie.

DOELSTELLINGEN

1) Het ontwikkelen van een effectieve strategie voor samenwerkend lesgeven die leidt tot samenwerkend leren in een volwassen onderwijscontext.

2) Creativiteit bevorderen op basis van de ontwikkeling van creatieve digitale leerinhoud om volwassen lerenden te helpen hun competenties te verbeteren, hen te motiveren om te leren en een leven lang leren te bevorderen.

BEGUNSTIGDEN

Het project is gericht op volwassen leerlingen van 18-25 jaar die de school hebben verlaten en het risico lopen op sociale uitsluiting als gevolg van immigratie of disfunctionele gezinnen.

De leerinhouden zijn ingedeeld in vijf thema’s:

1) Productie van videoclips.

2) Creatief ontwerp van apps (mobiel, tablets en PC).

3) Productie van videospelletjes.

4) Ontwikkeling van webcomics.

5) Creatie van interactieve lezingen.

RESULTATEN

Het belangrijkste resultaat van het project zal naar verwachting de motivatie van studenten om te leren verbeteren op basis van de ontwikkeling van creativiteit, het gebruik van digitale competentie en een gezamenlijke onderwijs- en leerstrategie.

BYOD TREND EN KOERS

Tegenwoordig hebben we allemaal een smartphone, het is erg belangrijk dat mobiele apparaten en hun toepassingen gemakkelijk te gebruiken zijn. De opkomst van individueel computergebruik en BYOD-programma’s (bring-your-own-device) in scholen betekent dat leerlingen toegang hebben tot digitale leermiddelen, wat de creativiteit, digitale vaardigheden, motivatie en samenwerking bevordert.

Bij CREATIT richt de ontwikkeling van mobiele toepassingen zich op functionaliteiten die het leerlinggericht leren en de rol van de docent als gids versterken.

Ten slotte biedt beoordeling aan de hand van rubrics de leraar en de leerling een instrument voor een zinvolle beoordeling aan de hand van criteria.

Een dergelijke beoordeling geeft de leerling een duidelijk beeld van zijn leerproces en van de gebieden waarop hij nog kan groeien. Rubrics helpen ook de subjectiviteit van de leraar te beperken door een reflectieve weergave van de leerdoelen aan te moedigen.